Kościoły w Obornikach Śląskich

Historia obornickich zabytków sakralnych jest nierozerwalnie związana z zmianami, jakie zachodziły wśród ludności miasta, a wcześniej wsi. Ponieważ nie tylko same Oborniki, ale i ich okolica oferują liczne atrakcje i ciekawe miejsca do odwiedzenia, warto skorzystać z miejsc, jakie oferuje tutejsza baza noclegowa (), aby zobaczyć więcej podczas jednego przyjazdu. Ponieważ Oborniki w średniowieczu były osadą biskupią, nie dziwne że już w XVII w. powstał tu pierwszy kościół „z prawdziwego zdarzenia”. Powstał na miejscu jeszcze wcześniejszego, którego daty budowy nie znamy. W trakcie wojny trzydziestoletniej został prawie w całości spalony przez przechodzące wojska, ale parafianie go odbudowali. Przez cały czas był to kościół ewangelicki. W XVIII w. w miarę rozrastania się obornickiej parafii był to rozbudowywany. Ok. 1775 r. zamiast starej drewnianej wieży wzniesiono murowaną z ozdobnym hełmem. Dach kościoła był prosty, dwuspadowy, ale złożony z gontu. W XIX w. rozwój parafii został przyhamowany, do Obornik przybyli katolicy, a miasto podzieliło się na Górne – ewangelickie i Dolne – katolickie.

Na początku XX wieku wybudowano nowy kościół, a stary w 1912 roku zburzono. Pozostały natomiast dzwonnica z XVII w. i cmentarz, którego granice z czasem zostały zmienione i w rezultacie podczas budów, prowadzonych w jego sąsiedztwie natykano się na ludzkie szkielety. Nowy kościół, istniejący do dzisiaj, został zbudowany przy wsparciu ewangelików z całego Śląska. Do składki dołożyli się także właściciele Obornik, rodzina Schaubertów. Budowano go przy udziale robotników i majstrów z Trzebnicy. Nowy kościół otrzymał 42-metrową wieżę, na której zainstalowano zegar z czterema tarczami produkcji berlińskiej. Na szczycie wieży umocowano 1, 5-metrowy krzyż, a w środku przy mechanizmie zegara 3 dzwony. W kościele znajdowały się miejsca siedzące dla ok. 800 osób, ponieważ w tamtym czasie parafia ewangelicka liczyła ok. 1000 wiernych. Kościół, mimo że obecnie katolicki, ma wystrój oszczędny, typowy dla protestanckich. W ołtarzu głównym znajdziemy reprodukcję „Zdjęcia Chrystusa z krzyża” van Eycka. Oprócz tego w Obornikach jest też parafialny kościół katolicki, zbudowany w 1901 r. Posiadają go obecnie księża salwatorianie. Zaprojektował go architekt Alexis Langer z Wrocławia w stylu neogotyckim. Jest on mniej więcej podobnej wielkości, co świątynia ewangelicka, ponieważ w czasie budowy obie parafie posiadały zbliżoną liczbę wiernych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *